Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie

      Co to jest?

Telefon 112

Wejście naszego kraju do wspólnoty państw europejskich stworzyło potrzebę dostosowania polskiego prawa do standardów unijnych. W zakresie organizacji systemu ratowniczego wymagane jest zintegrowanie działań wszystkich służb odpowiadających za niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia.

            Idea dostosowania zasad alarmowania jednostek ratowniczych w naszym kraju wynika z potrzeby zapewnienia obywatelom odpowiednich standardów bezpieczeństwa obowiązujących w państwach stowarzyszonych, co wymaga  stworzenia warunków do właściwego współdziałania Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego oraz opracowania i wdrożenia stosownych procedur postępowania.

 

            W tym celu w naszym kraju wdrożony jest system alarmowania oparty na  telefonie 112, który obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Wprowadzenie alarmowego telefonu 112, pod  którym można otrzymać pomoc w różnych sytuacjach (pożar, wypadek, kradzież, napad itp.) nie powoduje natychmiastowej likwidacji dotychczasowych numerów służb alarmowych. W dalszym ciągu funkcjonują numery 997 do Policji, 998 do Straży Pożarnej i 999 do Pogotowia Ratunkowego. Wybierając bezpośrednio jeden z tych numerów można również uzyskać kontakt i pomoc od każdej alarmowanej służby ratowniczej.

 

            Podobnie jak z dotychczasowych telefonów alarmowych (997,998,999) korzystanie z telefonu 112 jest bezpłatne i umożliwiające połączenie ze służbami ratowniczymi o każdej porze dnia i nocy. Nadużywanie tego telefonu w nieuzasadnionym charakterze może skutkować przewidzianymi prawem sankcjami karnymi. Należy podkreślić, że prowadzona identyfikacja numeru telefonu rozmówcy, nagrywanie i rejestrowanie prowadzonych rozmów, może zostać wykorzystane do ustalenia zasadności wezwania służby ratowniczej i danych osoby prowadzącej rozmowę.

 

W przypadku numeru 112 działającego na terenie RP złoszenia na telefon 112 oprócz języka polskiego obsługiwane są w języku: angielskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim, włoskim.

 

 

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2591
Wprowadzony przez: Ewa Walecka
Data opublikowania: 2010-09-23 09:51:52
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2015-04-24 09:05:19 Ewa Walecka
2015-04-24 08:48:27 Ewa Walecka
2014-01-30 14:45:29 Ewa Walecka
2010-09-23 10:08:55 Ewa Walecka
2010-09-23 10:06:46 Ewa Walecka Publikacja artykułu
2010-09-23 10:06:36 Ewa Walecka
2010-09-23 10:06:15 Ewa Walecka Ukrycie artykułu
2010-09-23 10:05:52 Ewa Walecka Publikacja artykułu
2010-09-23 10:04:27 Ewa Walecka