Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie

      Co to jest?
ROZDZIA£ VI

Postanowienia końcowe 

§ 19. 1. Schemat struktury organizacyjnej komendy powiatowej określa rysunek nr 1.

2.      Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej określa tabela nr 1.

 

§ 20. Zasady funkcjonowania i pełnienia służby określa regulamin pracy i służby komendy powiatowej PSP wydany na podstawie art. 104 § 1 kodeksu pracy, w oparciu o zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych PSP oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1942
Wprowadzony przez: Ewa Walecka
Data opublikowania: 2008-07-20 20:17:06
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2008-07-20 20:19:36 Ewa Walecka
Publikacja artykułu
2008-07-20 20:19:10 Ewa Walecka