Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie

      Co to jest?
ROZDZIA£ V

Wzory pieczęci i stempli 

§ 18. Komenda powiatowa używa:

1)    urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie;

2)    urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie”;

3)     pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie”;

4)     stempla nagłówkowego o treści:

 

/Godło/

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 w Ciechanowie

woj. mazowieckie

5)     innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1760
Wprowadzony przez: Ewa Walecka
Data opublikowania: 2008-07-20 18:28:44
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2008-07-20 20:16:48 Ewa Walecka
Publikacja artykułu
2008-07-20 20:15:46 Ewa Walecka