Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie

      Co to jest?
ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, zwanej dalej „komendą powiatową”, określa szczegółową organizację komendy powiatowej, w tym:
1) kierowanie pracą komendy powiatowej;
2) strukturę organizacyjną komendy powiatowej;
3) zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
4) wzory pieczęci i stempli;
5) liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej.

§ 2.1. Komenda jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.
2. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu ciechanowskiego.
3. Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Ciechanów.

§ 3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:
1) KW PSP - komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;
2) OSP - ochotniczą straż pożarną;
3) jrg – jednostkę ratowniczo-gaśniczą;
4) ksr-g- krajowy system ratowniczo – gaśniczy.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1827
Wprowadzony przez: Ewa Walecka
Data opublikowania: 2008-07-18 07:00:41
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2008-07-20 15:27:54 Ewa Walecka
Publikacja artykułu
2008-07-20 15:27:42 Ewa Walecka
2008-07-20 15:27:08 Ewa Walecka
2008-07-20 15:26:48 Ewa Walecka Ukrycie artykułu
2008-07-20 15:06:47 Ewa Walecka Publikacja artykułu
2008-07-20 15:06:00 Ewa Walecka
2008-07-18 07:12:44 Ewa Walecka
2008-07-18 07:12:35 Ewa Walecka
2008-07-18 07:12:21 Ewa Walecka
2008-07-18 07:12:08 Ewa Walecka