Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie

      Co to jest?
ELIMINACJE OTWP

      W dniu 19 marca 2014 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie przy ul. Płockiej 32, przeprowadzone zostały eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizowany od wielu lat Turniej Wiedzy Pożarniczej jest adresowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich. Jego celem jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ekologii, ratownictwa oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

      Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski oraz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

      Etapy poszczególnych eliminacji obejmują: szczebel środowiskowy, gminny, powiatowy, wojewódzki i centralny.

      Organizatorem przeprowadzonych eliminacji powiatowych w Ciechanowie była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polski w Ciechanowie.

      Otwarcia eliminacji dokonał Pan Sławomir Morawski - starosta ciechanowski i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, st. bryg. Arkadiusz Muszyński - Komendant Powiatowy PSP w Ciechanowie oraz Dyrektor Biura Terenowego i jednocześnie Członek Zarządu Powiatowego ZOSP RP - dh Jadwiga Michalska.

      W bieżącym roku do eliminacji zgłoszone zostały dzieci i młodzież z miasta Ciechanów oraz z terenu gmin: Ciechanów, Opinogóra, Grudusk i Glinojeck. W trzech grupach wiekowych uczestniczyło w rywalizacji łącznie 43 uczniów. Najliczniej reprezentowane były szkoły gimnazjalne - 21 uczniów. Szkoły podstawowe reprezentowało 14 uczniów, natomiast ponadgimnazjalne  8 uczniów.

      Eliminacje obejmowały test pisemny, natomiast drugi etap stanowił egzamin ustny dla najlepszych zawodników wyłonionych w każdej grupie wiekowej.

      Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci: aparatów fotograficznych, MP4 oraz słuchawek.

      W eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w dniu 26 kwietnia 2014 r. w Lucieniu pow. gostyniński, powiat ciechanowski reprezentowany będzie przez:

  • Grupa I – Julia Trętowska ze Szkoły Podstawowej w Opinogórze
  • Grupa II – Piotr Ruszczyński z Gimnazjum w Opinogórze
  • Grupa III – Sebastian Gosik z LO w Glinojecku

      Uczestniczącym w Turnieju dzieciom i młodzieży umożliwiono zwiedzanie stanowiska kierowania i garażu, zapoznano z zawodem strażaka oraz  ze sprzętem ratowniczym używanym podczas działań ratowniczych, będącym na wyposażeniu Komendy Powiatowej PSP  w Ciechanowie.

      Podsumowując przebieg eliminacji st. bryg. Arkadiusz Muszyński, złożył wszystkim uczestnikom i ich opiekunom życzenia dalszych sukcesów i osiągnięć w przyszłości.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2383
Wprowadzony przez: Ewa Walecka
Data opublikowania: 2014-03-20 10:29:11
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-03-20 10:35:37 Ewa Walecka
2014-03-20 10:34:03 Ewa Walecka
2014-03-20 10:33:11 Ewa Walecka Publikacja artykułu