Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie

      Co to jest?
Kurs podstawowy dla strażaków OSP

      W dniu 09 lutego 2014 roku egzaminem odbywającym się w Komendzie Powiatowej PSP w Ciechanowie zakończył się kurs podstawowy OSP realizowany jednoetapowo dla strażaków z terenu powiatu ciechanowskiego. Celem szkolenia było przygotowanie słuchaczy do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Szkolenie było prowadzone przez strażaków z tut. komendy, przy wykorzystaniu sprzętu ratowniczo-gaśniczego będącego na wyposażeniu tut. jednostki ratowniczo-gaśniczej.

      Kursanci musieli zaliczyć test wiedzy teoretycznej, a także prawidłowo wykonać ćwiczenia praktyczne, polegające na symulowanych działaniach ratowniczo-gaśniczych. Na kurs wpłynęło 37 zgłoszeń, z czego do egzaminu przystąpiło 35 kursantów z jednostek OSP. Trzydziestu pięciu druhów po „ciężkiej przeprawie” zdało egzamin przed komisją egzaminacyjną zatwierdzoną przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  i tym samym nabyło uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2349
Wprowadzony przez: Ewa Walecka
Data opublikowania: 2014-02-10 13:34:02
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-02-10 15:25:30 Ewa Walecka
2014-02-10 13:38:44 Ewa Walecka Publikacja artykułu
2014-02-10 13:37:48 Ewa Walecka