Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie

      Co to jest?
Podsumowanie działalności za 2013 r. w KP PSP Ciechanów

      W dniu 7 lutego 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie KP PSP w Ciechanowie odbyło się uroczyste podsumowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie za 2013 r.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:

- st.bryg.Zbigniew Szczygieł-Z-ca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

- Wiesława Krawczyk - Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

- Rafał Woźnowski - Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie,

- Grzegorz Wróblewski - Kierownik Delegatury MUW w Ciechanowie,

- Sławomir Morawski - Starosta Ciechanowski,

- Ewa Gładysz – Zastępca Prezydenta Miasta Ciechanów,

- podinsp. Zbigniew Andres – Zastępca Komendanta Policji w Ciechanowie,

- Wojciech Kamiński – Nadleśniczy Nadleśnictwa w Ciechanowie,

- Burmistrz i Wójtowie gmin z powiatu ciechanowskiego,

oraz kierownictwo i pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Ciechanowie.

      Podczas spotkania Komendanci Powiatowi: st. bryg. Arkadiusz Muszyński i st. bryg. Krzysztof Kowalski przedstawili zebranym zasady funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu ciechanowskiego oraz dokonali podsumowania działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie za 2013 rok.

      Naradę poprzedziło ślubowanie strażaków, którzy w ostatnim okresie zostali przyjęci do służby w tut. Komendzie.INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2195
Wprowadzony przez: Ewa Walecka
Data opublikowania: 2014-02-10 13:31:54
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-02-10 13:42:55 Ewa Walecka
2014-02-10 13:42:39 Ewa Walecka
2014-02-10 13:41:06 Ewa Walecka
2014-02-10 13:40:48 Ewa Walecka
2014-02-10 13:40:04 Ewa Walecka
2014-02-10 13:38:41 Ewa Walecka Publikacja artykułu
2014-02-10 13:36:10 Ewa Walecka